contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

אודות

דבר הדיקן

צבי וינרבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים הוא בית הספר האקדמי הראשון מסוגו בישראל וככזה, הוא ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב פני המנהיגות העסקית והניהולית בארץ. בוגרי בית הספר ממלאים מגוון של תפקידים בכירים בשירות הציבורי ובסקטור הפרטי.

 

בית הספר הציב לעצמו כמטרה לפתח את דור העתיד של המנהיגות העסקית בישראל ולקדם את חזית הידע בתחומי הניהול העסקי. הסטודנטים, המתקבלים לבית הספר, נדרשים לעמוד בדרישות גבוהות במיוחד, המתאימות לרמת המצוינות, המקובלת בבית הספר ובאוניברסיטה העברית.

 

היעד העיקרי של בית הספר הוא להקנות לתלמידים דפוסי חשיבה וכלי ניתוח, שיאפשרו להם להשתלב בהצלחה בכל תחומי הניהול בסקטור הפרטי והציבורי ולהתקדם בעולם המחקר האקדמי. בית הספר, שבו מושם דגש על פיתוח החשיבה האנליטית והרחבת האופקים והידע, מתאים במיוחד לציבור סטודנטים צמאי דעת, המחפשים גירוי אינטלקטואלי וחוויית למידה מרתקת.

 

כחלק מהאוניברסיטה העברית, בית הספר מציע מפגש עם דיסציפלינות מגוונות וחלק גדול מהלומדים בו משלבים תחומי ידע שונים. מנהלים נדרשים כיום להתמודד בהצלחה עם שינויים סביבתיים מהירים ורמות גבוהות של חוסר וודאות. בכדי להתמודד עם אתגרים אלה, בוגרי בית הספר נדרשים לפתח אוריינטציה גלובלית, חדשנית ויצירתית. עליהם להיות בעלי יכולת ניתוח של בעיות מורכבות בזמן אמת ובעלי יכולת ליישם את החלטותיהם בתנאי של אי ודאות ומורכבות. בית הספר ערוך להתמודד עם אתגרים אלה ולהכשיר את תלמידיו לתפקידי מנהיגות בישראל.

 

בנוסף למחויבותו לחינוך והשכלה, בית הספר שם דגש רב על מחקר איכותי. חברי הסגל האקדמי של בית הספר הם חוקרים בולטים בתחומם, מחקריהם מתפרסמים בעיתונות מדעית מובילה בעולם ולדעותיהם השפעה על המדיניות הכלכלית והשיח הציבורי בישראל.

 

קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים נמצא בסמוך לעיר העתיקה ולא רחוק, ממשרדי הממשלה ומאזור ההיי-טק של הר חוצבים. ירושלים, בירת ישראל, שבה מתקיים מפגש מרתק של תרבויות שונות ושל העבר וההווה, מציעה סביבה לימודית מרתקת והזדמנות לחוויות חדשות תוך כדי לימוד לקראת קרירה מאתגרת.

פרופ' צבי וינר
דיקן
בית הספר למנהל עסקים