contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

יום עיון: "הדרך לרפורמה בשווקים הפיננסיים בישראל –תרומת השותפים לתהליך"

הכנס עוסק במקומם ותפקודם של "שומרי הסף" ובשכלול מערך הרגולציה בשווקים הפיננסיים

בין הדוברים: פרופ' אבי בן בסט, פרופ' אמיר ברנע, ד"ר יוסי בכר, מר שלמה הנדל, מר דודו זקן, פרופ' אסף חמדני, מר נתן חץ, פרופ' מאיר חת, עו"ד דליה טל ,פרופ' ישי יפה, עו"ד אבי ליכט ופרופ' רות פלאטו-שנער