contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

כנס הדוקטורנטים הראשון בהתנהגות ארגונית

כנס הארצי הראשון לדוקטורנטים בתחום התנהגות ארגונית אשר במסגרתו התאפשר לתלמידי המחקר להציג את עבודתם בפני עמיתיהם וחברי סגל בתחום, לקבל משוב, ולהכיר עמיתים בקהילת המחקר בהתנהגות ארגונית.

מארגני הכנס מביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה ה עברית: אנדריי אלסטר, איה נבון, גיא יצחקוב, מיכל להמן, תמי רובל-ליפשיץ, ד"ר דותן קסטרו, ד"ר שפרן-תקוה, פרופ' שאול אורג, פרופ' תמר זילבר.