contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

כנס ניהול סיכונים בסביבה רגולטורית משתנה

בהשתתפות מר אלי יונס, איש עסקים לשעבר מנכ"ל מזרחי טפחות, רו"ח רוני אלרואי,יו"ר עמדה, מר רועי רוזנברג, שותף באסכולה, מר ארז רוזן, מנכ"ל קבוצת רוזן, מנחה פרופ' צבי וינר, ראש התמחות במימון, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים