contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

כנס רגולציה ויציבות המערכת הבנקאית והשווקים הפיננסים

ערב עיון לזכרו של פרופ' דוד רוטנברג, בהשתתפות חתן פרס נובל בכלכלה, פרופ' אריק מסקין, אוניברסיטת הארוורד; הד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל, פרופ' דן גלאי דיקן לשעבר, ביה"ס למנהל עסקים ומפתח מדד הויקס – המדד החשוב בעולם לבדיקת רמת אי הוודאות בשווקים הפיננסים .מברכים: פרופ' מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, מר דודו זקן המפקח על הבנקים, פרופ' יורם לנדסקרונר, אמריטוס האוניברסיטה העברית, פרופ' ישי יפה, דיקן בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית

הכנס מתמקד במשברים הפיננסיים, ביציבות הבנקים והמערכת הפיננסית ובתפקיד הרגולציה בהקשרים אלו.

תכנית הכנס.

לצפייה בכנס.