contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

מפגש למתעניינים בחוג למנהל עסקים בהשתתפות ראש החוג – פרופ' ניקול אדלר

מפגש למתעניינים בחוג למנהל עסקים בהשתתפות ראש החוג – פרופ' ניקול אדלר

יתקיים ביום חמישי ה 21.5.2015

המפגש יתקיים בשעה 14:00, בביה"ס למנהל עסקים קומה 4 (גוש 1 ביה"ס למנהל עסקים).

במפגש זה נציג את עיקרי התכנית - וכן הסבר כללי על תכניות ביה"ס.

במפגש יוגש כיבוד קל.

נא אשרו השתתפותכם אצל, רכזת החוג -ענת דרור:

במייל anatd@savion.huji.ac.il