contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

שולחן עגול: בנקים מול מוסדיים כמקורות מימון

11 במאי 2014, קמפוס הר הצופים

מפגש בנושא יחסי המערכת הבנקאית וגופים המוסדיים כמקורות מימון בשוק הישראלי אשר מטרתו לבחון לעומק,סוגיות עקרוניות ברגולציה הפיינסית בישראל. בהשתתפות:מר דודו זקן-המפקח על הבנקים, גב' גורית סלינגר-הממונה על שוק ההון, מר יאיר סרוסי-יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, גב' ענת לוין-מנכ"לית מגדל אחזקות,פרופ' ישי יפה- דיקן ביה"ס למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, פרופ' אסף חמדני- הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית