contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

אירועים

שולחן עגול: הפיקוח על היציבות הפיננסית בישראל

10 ביוני 2014, בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים.

מפגש במסגרת פורום הרגולציה הפיננסית באוניברסיטה העברית,העוסק בנושא פיקוח על יציבות פיננסית ופיקוח מקרו-יציבותי בישראל, תוך התייחסות הן למערכת הבנקאית והן לחיסכון הפנסיוני וקרנות הנאמנות. משתתפים פרופ' Stijn Claessens מה-IMF, פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, רוני חזקיהו, יו"ר הבנק הבינלאומי הראשון, פרופ' נתן זוסמן, ר' חטיבת המחקר בבנק ישראל. מנחה פרופ' ישי יפה ,דיקן ביה"ס למנהל עסקים ופרופ' אסף חמדני הפקולטה למשפטים.