contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

בית הספר בעיתונות

פרופ' דן גלאי כלכליסט: פופוליזם שנובע מהמחאה החברתית ועודף רגולציה, יעכבו את הצמיחה במשק הישראלי

פרופ' דן גלאי "כלכליסט": "פופוליזם שנובע מהמחאה החברתית ועודף רגולציה, יעכבו את הצמיחה במשק הישראלי"