contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

ברכות חמות לתלמידי בית הספר בקורס חברת L’Oreal בהדרכת פרופ' אופיר וד"ר רחמים

ברכות חמות לתלמידי בית הספר בקורס חברת L'Oreal בהדרכת פרופ' אופיר וד"ר רחמים.

התלמידים התחרו עם תלמידי אוניברסיטאות אחרות בארץ בהכנת תכנית שיווקית והציגו את עבודתם בפני בכירי החברה.

קבוצה אחת של תלמידים (אשחר יערי,דותן מורגנשטיין,ערן נוקריאן) מן האוניברסיטה העברית זכתה במקום הראשון על ידי חבר השופטים -מנהלי החברה.

בנוסף, הקבוצה נבחרה במקום הראשון ע"י המשתתפים שנכחו באירוע.

קבוצה שנייה מביה"ס הגיעה למקום 2-3 (כרמל קמין, אשר שטוך, ענבל שלו).

הקבוצה זכתה בפרס כספי וגם הוזמנה להשתתף בשלב ההמשך של התחרות שייערך בפאריס ובו תשתתפנה נבחרות סטודנטים מכל העולם.