contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן לתואר בוגר לשנה"ל תשע"ו סופית ומעודכנת ליום 01.2.2017

להלן רשימה שמית של תלמידים מצטיינים לתואר בוגר לשנה"ל תשע"ו.

ציון הסף להכללת תלמידים ברשימת דיקן בחוג למנהל עסקים נקבע לממוצע שנתי של ציון 93.20 לפחות.

ציון הסף להכללת תלמידים ברשימת דיקן בחוג לחשבונאות נקבע לממוצע שנתי של ציון 90.80 לפחות.

תלמיד ששמו מסומן ב-* זכאי למענק בגובה מחצית שכ"ל.

טקס מצטיינים יתקיים במהלך חודש אפריל 2017.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד באותה השנה ובלבד שהיקף לימודיו לתואר בוגר כולל 36 נ"ז לפחות ושיוכו הפקולטאי, באותה השנה, הוא ביה"ס למנהל עסקים.

לא יכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל", או חסרי "פטור" מלימודי אנגלית.

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים - נהלים ותקנונים - נהלי הוראה ולימודים - תלמידים מצטיינים (פרק 16)}


מס סידורי

פרטי

משפחה

1

אור

תומר דבו

2

אלגריסי

מתן מתתי

3

אלוני

עמרי

4

אפריים

רשף

5

אריאל

כפיר

6

בוכריס

דגנית

7

בירנבאום

תהילה *

8

ברגר-בר

יובל *

9

גדות

אופיר

10

גוטר

גיא

11

גליפת

ירדן

12

גרינבאום

אופיר

13

דגן

אייל

14

הורן

איל

15

וענונו

אתי

16

זחרוביץ

שחר *

17

זלצמן

אברהם *

18

חזות

עדי

19

טוילי

קארין

20

ינאי

שני

21

ישראלי

אור

22

לבני

שי

23

מלכה

רודי

24

מן

יעל

25

נאמן

מעין *

26

סונא

זאב *

27

סלקמן

טליה

28

עגמי

ניצן

29

פדרמן

עמית

30

פוש

גיל

31

פרישמן

ניב

32

צפריר

אור

33

קלוגר

מרגלית

34

שטיינברג

יגאל

35

שלום

שמואל

36

שמעוני

ברק

37

שנורמן

דניאל

38

שפיגלשטיין

אורטל

39

שרוני

עמית