contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנת תשע"ב

להלן רשימה שמית של תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ב.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד ובלבד שהיקף לימודיו כלל 20 נ"ז לפחות.

חישוב הציון הממוצע לצורך המדרג נערך לפי כל הציונים של התלמיד, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים.

לא נכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית.

ציון "זיכוי" וציון "פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת דיקן הוא ממוצע ביניים של 92.67 לפחות.


מס' סידורי

משפחה

שם פרטי

1

אלטרמן

דוד

2

בדנר

ניר

3

בלוך

עידן

4

בן משה

רננה

5

בר-קול

אמיר

6

ברנדר

עומר

7

הרטמן

גיל

8

הרן

יוסף

9

הרן

מאיה

10

ויינשטוק

אלכסנדר

11

וייס

אמיר

12

וינוגרדוב

יוליאנה

13

זילברשטיין

עמית

14

זכאי

מיכאל

15

חימוביץ

עידו

16

טיטלבאום

ורד

17

כהן-פחימה

רינה

18

מזורובסקי

יאנה

19

ממו

עמיר

20

נגבי

מעיין

21

ניב

שניר

22

עמנואל

מאיה

23

עפל

איתמר

24

פיינס

אולג

25

פרג

יחזקאל

26

קסטל

יפעת

27

שנון

שני