contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן סופית ומעודכנת לתואר מוסמך במנהל עסקים על פי ציוני תשע"ג

להלן רשימה שמית של תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ב.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד ובלבד שהיקף לימודיו כלל 20 נ"ז לפחות.

חישוב הציון הממוצע לצורך המדרג נערך לפי כל הציונים של התלמיד, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים.

לא נכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית.

ציון "זיכוי" וציון "פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת דיקן הוא ממוצע ביניים של 92.45 לפחות.

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים -> נהלים ותקנונים -> נהלי הוראה ולימודים -> תלמידים מצטיינים (פרק 16)}.

 
מצטיינים

 

משפחה

שם פרטי

1

איזנברג

יעל קרן

2

אקשטיין

צח

3

בוקסרמן

ענבל

4

בן צבי

גיל

5

בר-קול

אמיר

6

בר

רונה

7

גרמבק

אלון

8

דוברת

ענבל

9

דווידוף

אן

10

דרנוב

גבריאל

11

זילברשטיין

עמית

12

זנדברג

שני

13

ירון

אוהד

14

לוי

אביעד

15

מוכתר

מזל

16

מור

אפרת

17

מזורובסקי

יאנה

18

מנגן

גבי

19

מרמור

ענת

20

סנדריי

עמרי

21

ספז

ברונו

22

פישר

שי

23

פרג

יחזקאל

24

שיינין

אורי

25

שמעון נעים

רות

26

שר

ליה

27

שרם

אריאל