contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

תכנית חילופי סטודנטים בין בית הספר למינהל עסקים לבין בתי ספר מובילים בחו"ל תשע"ו

בעידן הגלובליזציה יש חשיבות רבה להכרת התרבות, ובפרט התרבות העסקית, במדינות שונות. אחת הדרכים הטובות ביותר להיחשף לעולם היא על ידי השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים. עבור רבים מהסטודנטים שהשתתפו בתוכניות חילופין, הייתה זו חוויה משנת חיים.

לבית הספר למנהל עסקים הסכמי חילופי סטודנטים עם מספר אוניברסיטאות מובילות בחו"ל (לרשימת המוסדות). במסגרת הסכמים אלו, ניתנת לסטודנטים האפשרות ללמוד סמסטר בחו"ל, מבלי לשלם שכ"ל במוסד המארח, ובאופן שנקודות הזכות יוכרו באוניברסיטה העברית (ובמקביל, סטודנטים מחו"ל מגיעים ללמוד אצלנו). ברב מהמקרים ניתנת גם תמיכה כספית למימון הוצאות הנסיעה.

מפגש הסברה בנושא חילופי הסטודנטים, ובשיתוף עם אגודת הסטודנטים, יתקיים ביום רביעי, ה- 11.3.15, בשעה 18:00 בחדר 2102.

סטודנטים המעוניינים להציג מועמדתם לתוכנית חילופי הסטודנטים מתבקשים להעביר למאיה דגן-אשכנזי mayaas@savion.huji.ac.il קורות חיים, כולל מספר זהות, ומכתב הגשת מועמדות בהיקף עמוד אחד, באנגלית, בו יוצג מידע אישי רלוונטי, המוסד המבוקש (אפשר לציין גם אפשרות שנייה) והמוטיבציה להשתתפות בתוכנית חילופי הסטודנטים.

ייתכן שחלק מהמועמדים יוזמנו בהמשך לראיון אישי.

את המסמכים יש להציג עד ליום ראשון 15.3.2015.