contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

ברכות חמות לקבוצת סטודנטים מביה"ס (דניאלה, סתיו וסהר) על הזכייה בתחרות של חברת L’Oreal

ברכות חמות לקבוצת סטודנטים מבית הספר למנהל עסקים (דניאלה, סתיו וסהר) על הזכייה בתחרות של חברתL'Oreal בין הקבוצות בישראל.

הקבוצה תיסע להמשך תחרות ברמה עולמית בפריז!

הקבוצה הזוכה קבלה את מרבית קולות השופטים המקצועיים בהתייחס, בין היתר,לקריטריונים הבאים: חדשנות המוצר שהוצג,

ייחודיות האסטרטגיה השיווקית של המוצר, בניית אסטרטגיה דיגיטלית יצירתית המתאימה לעולם התחרותי בו פועלת חברת לוריאל העולמית.

ברכות גם למנחה הקבוצה פרופסור חזי אופיר על הישג תלמידיו!

בתמונה המצורפת הזוכות, המנחה ומנכ"ל חברת לוריאל ישראל.