contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

מידע לסטודנט

מזכירות תלמידים ויועצי לימודים


מזכירות תלמידים
ענת דרור
מזכירות מוסמך
02-5880471
שירן טויטו
מזכירות בוגר מנהל עסקים
02-5881917
טל אבן
מזכירות בוגר חשבונאות
02-5881426
 
על מנת שתקבלו את מלא תשומת הלב אנו לא עונות לטלפונים כשאתם במשרדנו email - זו הדרך הטובה לקבל תשובה

שעות מזכירות בוגר:

א'+ג': 09:00-18:30

ב', ד', ה': 09:00-15:00

שעות מזכירות מוסמך:

א'+ה: 09:00-20:00

ב'+ד': 09:00-16:00

ג': 09:00-18:00


שעות מזכירות מימון נדל"ן:

א', ב', ד': 8.30-15.00

ה': 14.00-20.00

ו': 8.00-13.00

 יועצי בית הספר למנהל עסקים
לתואר בוגר - BA ולתואר מוסמך - MBA
לימור בן יוסף
יועצת ל'בוגר'
לימור בורוט
יועצת ל'חשבונאות'
דיאנה ג׳יאר
????? ????
יועצת תמיכה לחברה הערבית
??????? ??? ??????? ??????
טל מוטהדה
יועצת לצמצום נשירה - תואר ראשון
טל מוטהדה
יועצת לצמצום נשירה - תואר שני
אדוה ליברמן
יועצת ל'תוכניות מצטיינים - הכנה למוסמך'
ענת אורין ויז'ניצר
יועצת ל'מוסמך'
דרור קוכן
יועץ אקדמי בתכנית המשותפת במנהל עסקים ולימודי אסיה