contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

סגל ומחקר

סגל אקדמי

ד"ר שלומי פריזט (עמית דיקן)

עמיתי דיקן

תחומי מחקר:

ראשי

בעל ניסיון עשיר בניתוח כלכלי של המשפט, מדיניות ציבורית והיכרות מעמיקה עם ענפי המשק - מחקר ופיתוח, בינוי ונדל"ן (לרבות שטחי מסחר וקניונים), אנרגיה (לרבות זיקוק ודלק, גז טבעי וחשמל), תקשורת, תחבורה, תעשייה, בנקאות, ביטוח ופיננסים ואחרים. בעל מומחיות בתחומי התחרותיות בענפי המשק, רגולציה כלכלית, הפרטה ורפורמות מבניות. לשעבר ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים והכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים, בעל רקע נרחב בקביעת מדיניות ציבורית, בין היתר כיו"ר צוות יוקר המחיה בוועדת טרכטנברג, יו"ר ועדת המשנה לביטוחי בריאות בוועדת גרמן ויו"ר צוות לבחינת הסדרי הרכש של בתי החולים הממשלתיים.