contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

תכניות לימוד

רקע כללי

תואר רטשון

הפתח לקריירה בחשבונאות!

לימודי תואר ראשון בחשבונאות מיועדים להכשיר את התלמידים לקראת קריירה מוצלחת בראיית חשבון בתחום הביקורת והפיננסים בפרט ובעולם העסקים בכלל.

הקורסים מועברים על ידי מרצים מהשורה הראשונה בישראל מהפרקטיקה החשבונאית והעסקית ומהאקדמיה, שרכשו מומחיות בתחומי פיננסים, ביקורת ומיסים. בוגרי החוג משולבים בתפקידי מפתח בפירמות ראיית החשבון הגדולות, במשרד האוצר, מס הכנסה ורשות ניירות ערך ובמגזר העסקי, דבר המסייע לבוגרים במציאת מקומות עבודה לאחר השלמת הלימודים.

הלימודים בנויים בכדי לתת מענה מלא לכל הצרכים העולים במסגרת תפקידו של רואה החשבון בפירמות רואי החשבון הגדולות ובארגונים גדולים. תוכנית הלימודים נבנתה במיוחד בכדי להעניק לסטודנטים ידע נרחב בכלכלה ובמנהל עסקים. בין היתר, עוסקת התוכנית בתחומים הבאים:

• ביקורת.

• יעוץ פיננסי וארגוני.

• תכנון אסטרטגי.

• מחקר מעשי בחשבונאות.

בהתאם לרמתו הגבוהה של החוג, דרישות הקבלה הן מהגבוהות באוניברסיטה. הלימודים מתבצעים במתכונת תלת שנתית במסלול דו חוגי, כאשר החוג השני יכול להיות כל חוג למעט החוג למנהל עסקים ותכנית הלימודית הרב תחומית (BA כללי).

הרשמה וקבלה

הרשמה באמצעות מדור רישום וקבלה: רישום מקוון

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

פרטים על התכנית ניתן למצוא במדריך לנרשם וכן
צרו קשר עם טל אבן במזכירות ביה"ס למנהל עסקים. שעות קבלה 9:00-15:00.

יועצת התכנית: מיכל להמן, צרו קשר .

רכזת מכינה ושנה ד': הגב' שימרית ברקת accounting4@mail.huji.ac.il
טל – 02-58814267

בעלי תפקידים

ראש התכנית: ד"ר קרן בר-חווה, טל': 02-5883441, kbarhava@gmail.com.

מנהל החוג וראש תוכנית שנת ההשלמה בחשבונאות: רו"ח שלמה דאובר, טל: 02-5881427, daub@huji.ac.il.

מבנה תכנית הלימודים

מכינה בחשבונאות - המכינה מהווה תנאי קדם ללימודי תואר ראשון בחשבונאות. המכינה לחשבונאות אינה מזכה בנקודות זכות והיא מתקיימת בחופשת הקיץ או בסמסטר א' של שנת הלימודים. התשלום למכינה נפרד משכר הלימוד הרגיל.

שנה א' – לימודי תשתית ויסודות

כלכלה, סטטיסטיקה, יסודות המשפט, מדעי ההתנהגות, וחשבונאות פיננסית.

שנה ב' – לימודי יסודות

דיני תאגידים, תמחיר, בעיות מדידה בחשבונאות, מימון, דיני מיסים.

שנה ג' – קורסים מתקדמים

סמינר בחשבונאות, מיסוי מקרקעין, מאזנים מאוחדים, מיסוי בינלאומי, ביקורת חשבונות, מע"מ ומיסים עקיפים.

הערות:

• לימודי שנה ד' - מסיימי התכנית ימשיכו בלימודי הכנה לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון. התשלום ללימודי שנה ד' נפרד משכר הלימוד הרגיל.

• תלמידים המסיימים בהצלחה את לימודי התואר הראשון ולימודי שנה ד', יכולים להגיש את מועמדותם לתוכנית תואר שני במנהל עסקים, בהתמחות בניהול פיננסי.

• תלמידים מצטיינים יוכלו להתחיל קורסי מוסמך במינהל עסקים כבר בשנה ג' ללימודי התואר הראשון.

נכון לעת הדפסת שנתון זה, מועצת רואי החשבון מזכה את בוגרי החוג בהקלות הבאות:

(א) תלמיד שסיים את לימודי הב"א, והינו בעל תואר בוגר, פטור מבחינות הביניים של המועצה (חלק א וחלק ב), כמו כן פטור מכל מבחני מועצת רואי חשבון בסופיות א' למעט חשבונאות פיננסית א' ודיני מיסים א ואינו פטור בסיום התואר ממבחני מועצת רואי חשבון סופיות ב' (דיני מסים ב, חשבונאות פיננסית מתקדמת, ביקורת מתקדמת).

(ב) תלמיד שיבחר ללמוד בסיום התואר את שנת ההשלמה בחשבונאות (שנה ד') במסגרת המרכז לחשבונאות ויסיים בהצלחה שנה זו יוענקו לו ע"י מועצת רואי חשבון שלושה פטורים נוספים בדיני מסים (2 בחינות) וחשבונאות פיננסית א' כך שלמעשה התלמיד יהיה חייב להיבחן בשני מבחנים בלבד במסגרת סופיות ב' חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת מתקדמת.