contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

תכניות לימוד

הרשמה וקבלה


מוקד הרשמה לתואר שני במנהל עסקים - MBA
מאיה דגן-אשכנזי
רכזת קבלה
טל': 02-5881698
ענת דרור
רכזת התכנית
טל': 02-5880471
לימור בן-יוסף
יועצת למוסמך
 

 
תנאי הגשת מועמדות:

א. הישגים בלימודי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר

ממוצע ציונים סופי 80 לפחות או ממוצע זמני זהה על סמך חמישה סמסטרים.

ב. הציון בחלק הכמותי בבחינת ה-GMAT

פרטים על בחינת ה-GMAT ניתן למצוא באתר האינטרנט: http://www.mba.com

ג. פטור באנגלית המוכר ע"י האוניברסיטה העברית. פרטים על לימודי אנגלית ניתן לקבל בטלפון:
02-5881749.

הערות

· מועמדים בעלי ציון 48 לפחות בחלק הכמותי של מבחן ה-GMAT, גם אם ציון התואר הראשון שלהם נמוך מ-80, יגישו בקשה לוועדת הקבלה. עליהם להגיש: מכתב בקשה, גיליון ציונים, קורות חיים וטופס פרטים אישיים.

· מועמדים שאינם בוגרי מנהל עסקים שיעמדו בתנאי הקבלה, יתקבלו לשנת השלמה בה ילמדו קורסי תשתית ויסודות. בסמסטר השני יוכלו ללמוד קורסי מוסמך.
 

הגשת בקשה ללימודי MBA ללא מבחן GMAT

רשאים להגיש לועדת הקבלה בקשה לדון במועמדתם ללא מבחן GMAT:
 
א. מועמדים בעלי תואר ראשון עם רקע כמותי, בציון 90 ומעלה.
ב. מועמדים בעלי תואר שני עם רקע כמותי, בציון 85 לפחות ותלמידי מחקר.
ג. מועמדים בעלי תואר ראשון בפיסיקה, במתמטיקה, במדעי המחשב, בהנדסה ובמקצועות דומים בציון 87 ומעלה.
ד. בעלי נסיון ניהולי עשיר בעמדות בכירות.

מועמדים אלה יגישו בקשה לוועדת הקבלה. יש לצרף מכתב בקשה, גיליון ציונים, אישור הצטיינות(למועמדים בסעיף א'), קורות חיים וטופס פרטים אישיים.

סדרי הרשמה למוסמך:

הרשמה באמצעות אתר האוניברסיטה (רישום מקוון): http://www.huji.ac.il

בנוסף, על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

· טופס פרטים אישיים הנמצא באתר ביה"ס למינהל עסקים

· גיליון ציונים מקורי

· קורות חיים

המסמכים יוגשו לרכזת הקבלה, מאיה דגן אשכנזי, mayaas@savion.huji.ac.il

טל' 02-5881698.

מועמדים, בוגרי מוסדות מחו"ל ירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל בטלפון 02-5882607.

כל תלמיד שהתקבל ללימודי המוסמך/השלמה למוסמך יקבל, במהלך הקייץ שלפני תחילת שנת הלימודים, מכתב עם הסברים והנחיות לשנת הלימודים החדשה וכן רשימה של כל קורסי ההשלמה מהם קיבל פטור. לקבלת פטורים נוספים ראה הסבר להלן.