contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

תכניות לימוד

תכניות משותפות

תואר שני בכלכלה ומינהל עסקים
 
למסלול לימודים זה יתקבלו תלמידים הזכאים ללמוד למוסמך הן בכלכלה והן במינהל עסקים. בתוכנית
קיימים שני מסלולי לימוד: מסלול לא-מחקרי ומסלול מחקרי.
 
תואר שני בניהול טכנולוגיה ומינהל עסקים
 
תכנית משולבת של מנהל עסקים ומדעי הטבע. מטרת תחום ייחודי זה היא להכשיר את הסטודנטים לתפקידי ניהול ומחקר בתעשייה.
 
התכנית פתוחה למספר מצומצם של סטודנטים בעלי הישגים גבוהים, בעליתואר בוגרבמדעי הטבע, מדעי החיים, כימיה, מדעי כדור הארץ, לימודי הסביבה או הנדסה (הנדסה כימית, סביבתית או ביוטכנולוגית).
 

תואר שני בניהול מערכות בריאות (MHA)

תכנית משותפת לבית הספר למינהל עסקים יחד עם בית הספר לבריאות הציבור.

תכנית זו אינה מחקרית. עם זאת, לתלמידים מצטיינים שיהיו מעוניינים לעבור למסלול מחקרי, תיבנה תכנית מחקרית-מותאמת.

לפרטים ומידע באתר ביה"ס לבריאות הציבור, לחצו כאן ועברו לסעיף 3