contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

תכניות לימוד

תכניות משותפות

תואר שני בכלכלה ומינהל עסקים
 
למסלול לימודים זה יתקבלו תלמידים הזכאים ללמוד למוסמך הן בכלכלה והן במינהל עסקים. בתוכנית
קיימים שני מסלולי לימוד: מסלול לא-מחקרי ומסלול מחקרי.
 
תואר שני בסטטיסטיקה ומינהל עסקים
 
למסלול לימודים זה יתקבלו תלמידים הזכאים ללמוד למוסמך הן בסטטיסטיקה והן במינהל עסקים.
בתוכנית קיימים שני מסלולי לימוד: מסלול לא-מחקרי ומסלול מחקרי.
 
 
תואר שני בניהול טכנולוגיה ומינהל עסקים
 
תכנית משולבת של מנהל עסקים ומדעי הטבע. מטרת תחום ייחודי זה היא להכשיר את הסטודנטים לתפקידי ניהול ומחקר בתעשייה.
 
התכנית פתוחה למספר מצומצם של סטודנטים בעלי הישגים גבוהים, בעליתואר בוגרבמדעי הטבע, מדעי החיים, כימיה, מדעי כדור הארץ, לימודי הסביבה או הנדסה (הנדסה כימית, סביבתית או ביוטכנולוגית).
 

תואר שני בניהול ומדיניות ציבורית - תכנית למצטיינים
 
מטרת התכנית להכשיר את הסגל הניהולי העתידי של השירות הציבורי בישראל. מסלול זה מספק העמקה עיונית בתחום ההתנהגות הארגונית וניהול משאבי אנוש יחד עם רכישת ארגז כלים מתקדם וכלי חשיבה בתחום המדיניות הציבורית. קהל היעד התכנית המשותפת לתואר מוסמך בניהול ובמדיניות ציבורית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון מכל החוגים והפקולטות, בעלי יכולות בולטות ופוטנציאל מנהיגות, המבקשים לרכוש כלי חשיבה, מחקר וניתוח הדרושים למעצבי מדיניות במגזר הציבורי. תכנית זו מתאימה בעיקר לסטודנטים הרואים את עתידם בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי.
 
 

תואר שני בניהול מערכות בריאות (MHA)

תכנית משותפת לבית הספר למינהל עסקים יחד עם בית הספר לבריאות הציבור.

תכנית זו אינה מחקרית. עם זאת, לתלמידים מצטיינים שיהיו מעוניינים לעבור למסלול מחקרי, תיבנה תכנית מחקרית-מותאמת.

לפרטים ומידע באתר ביה"ס לבריאות הציבור, לחצו כאן ועברו לסעיף 3