ארכון הבוגרים ביה"ס למנהל עסקים

לוח אירועים שנתי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
מרץ 2021
 

דרושים/ות למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פרסם מודעת

דרושים/ות למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

 

תואר המשרה: משרה באגפי הביקורת המיועדת לאנשים עם מוגבלות (משרה אחת)

תנאים מוקדמים:

על המועמדים/ות למלא את כל הדרישות שלהלן:

בעל/ת תואר ראשון בחשבונאות, או בכלכלה.

 

עומד/ת בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר.

מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.

 

המשרה כרוכה בניידות רבה ובנסיעות אל מחוץ למשרד.

 

התאריך האחרון להגשת מועמדות: כ"א בסיוון, התשע"ח 4.6.18.

 

פרטים נוספים והנוסח המחייב של המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד www.mevaker.gov.il ובאגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

 

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

 

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, לאגף משאבי אנוש, משרד מבקר המדינה, רח' מבקר המדינה 2, ת"ד 1081 ירושלים, ולציין על המעטפה את מספר המכרז.