בית הספר למנהל עסקים - תכניות חלופי סטודנטים

טופס בקשה להגשת מועמדות תש"פ (עבור תשפ"א)

טופס זה ייקלט רק לאחר שתניחו קובץ מודפס בתא של מר ג'ייקובס לפי ההוראות שלהלן:

 1. עמוד 1 – קורות חיים בעברית
 2. עמוד 2 – קורות חיים באנגלית
 3. עמוד 3 – גיליון ציונים עדכני. נא להוסיף על גבי גיליון הציונים, בכתב ידכם ובחתימתכם, את ממוצע הציונים בקורסי שנה א' במנהל עסקים (ניתן להדפיס גליון ציונים מהמידע אישי)
 4. עמוד 4 – מכתב קצר (עד עמוד) באנגלית שמתאר:
  1. מדוע אתם רוצים להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים?
  2. מדוע אתם ראויים להיבחר לצאת לתכנית?
  3. מדוע אתם רוצים לצאת דווקא לאוניברסיטאות שבחרתם?

נא להדק דפים אלו יחדיו ולהקפיד שההידוק יהיה מימין למעלה ולפי הסדר הנ"ל

[התא של מר ג'ייקובס נמצא בארון תיבות הדואר להגשת עבודות למתרגלים – בקומה 3 ליד המעלית. שורה תחתונה, תא שני מימין]

 

בחירת המועמדים תסתמך על הישגיכם בבית הספר למנהל עסקים, המכתב האישי, שליטתכם באנגלית (ככל שהדבר רלוונטי למוסד המארח) ועל בסיס הראיון האישי.

יש לציין כי כל סטודנט/ית בעל/ת רמת אנגלית מספקת הרואה עצמו/ה כמועמד מתאים/ה לתכנית רשאי/ת להגיש מועמדות וכי אין דרישות סף לממוצע ציונים מסוים.

 

מועד אחרון להגשת הבקשות: 26.12.19 בשעה 14:00

טופס שלא יכלול את כל הפרטים המבוקשים לא יטופל והפונה לא ישתתף בתכנית.

לשאלות ומידע נוסף על התכניות והמוסדות ניתן לפנות למר יוס ג׳ייקובס, yosef.jacobs@mail.huji.ac.il.

 

כנס חילופי סטודנטים ושעות קבלה יתקיימו בהמשך וזמניהן יפורסמו במייל שיישלח אליכם מהמזכירות.

 

עליכם גם לקרוא את נהלי האוניברסיטה לעניין חילופין

http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/nispach_a

 

בהצלחה!

שם מלא בעברית*

שם פרטי באנגלית*

שם משפחה באנגלית*

מס. ת.ז.*

כתובת email*

תאריך לידה*

שנת לימודים נוכחית*

תואר*
ראשון שני אלפא
האם באוגוסט 2020 תהיו רשומים במערכת
כתלמידי מוסמך?
כן לא
חוג שני

לאיזה סמסטר אני רוצה לנסוע*
(ניתן לבחור בכמה)
סמסטר א'
סמסטר ב'
תכנית קיץ

כתובת נוכחית*

מספר טלפון (סלולרי) *

טלפון נוסף למקרה חירום*

אזרחות*

האם את/ה דובר/ת אנגלית כשפת אם?*
כן לא אחר

מהו הציון הפסיכומטרי במקטע של
בקיאות באנגלית?

האם ביצעת מבחן TOEFL או מקבילו
ואם כן מה הייתה התוצאה?*
כן לא

שם המבחן*

ציון*

למדתי ו/או אלמד את אחד הקורסים הבאים בשפה
האנגלית לרבות בחינה באנגלית. פרט את שם
הקורס ואת מועד קיומו

ציון ממוצע של הקורסים בבית הספר למנע״ס
בשנה א.
לתלמידי מוסמך- ממוצע תואר ראשון.
תלמידי בוגר שנה א' - יש לרשום NONE.*

האם נרשמת/מתכנן/ת להירשם לתכנית חילופים
דרך הפקולטה/האוניברסיטה/אחר*
כן לא

לאיזה תכנית?*

ציין/י את סדר עדיפויותיך
(רשימת המוסדות מופיעה בתחתית הטופס):*
1.
2.
3.
4.
5.

ידוע לי כי:

 1. טופס פניה חלקי או כזה שלא הוגש בהתאם לכללים המפורטים במסמך זה לא יטופל.
 2. פרטי התכנית ניתנים לשינוי, במידה והאוניברסיטה המארחת משנה את תכניותיה או בשל סיבות אחרות בלתי צפויות. הקבלה עצמה מתבצעת על ידי האוניברסיטה המארחת.
 3. חלק מהאוניברסיטאות דורשות מבחני שליטה באנגלית. עמידה בדרישה הרלוונטית לאוניברסיטה המבוקשת תהווה תנאי מוקדם לקבלה אליה.
 4. הסדרים עם פקולטות אחרות באוניברסיטה העברית, כולל לתלמידי תכניות משותפות, אינם באחריות בית הספר למנהל עסקים. חשוב שתיפגשו עם ראשי החוג השני שלכם להתייעץ עמם בנוגע להשלמת החוסרים טרם קבלתכם/התחייבותכם ליציאה לתכנית כדי לוודא שאינכם נפגעים מהחוסרים שיצטברו לכם. *תלמידים השייכים גם לחוג של מזרח אסיה מחוייבים לעבור דרך המזכירות של מזרח אסיה טרם הגשת טפסים אלו
 5. אם הנסיעה לחו"ל תחפוף את מועדי ב' ו/או מועד מיוחד, כי אז אהיה זכאי לגשת למועד א' בלבד וכי בית הספר למנע״ס לא יוכל לקיים מועד מיוחד נוסף עבורי באותה שנה אקדמאית. בית הספר יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר לי לגשת למועד נוסף, במידת הצורך, בשנה האקדמית שלאחר שובי מחו"ל, אולם דבר זה יתאפשר רק אם אותו קורס יתקיים גם בשנה שלאחר מכן. לאור האמור לעיל, ברור לי כי עלי לבדוק היטב את מועדי הבחינות בכל קורס, ולהירשם לקורסים כך שיתאפשר לי לסיים את כל הבחינות עוד לפני מועד הנסיעה המתוכנן. הנאמר לעיל רלוונטי רק לקורסים של מנע"ס, ולא לקורסים של החוג השני (אם יש).
 6. הנסיעה לחו"ל לא תהיה סיבה לדחייה במועד הגשת עבודות או סמינריונים, אלא אם אושרה הדחיה מראש ובכתב על ידי סגן הדיקן לענייני הוראה.
 7. בזמן שהותי במוסד המארח אהיה כפוף לנהלי בית הספר והאוניברסיטה העברית וכן לכללי המשמעת הן של האוניברסיטה העברית והן של המוסד המארח.
 8. אי-תשלום עבור מגורים אוניברסיטאיים או עבור כל שירות אוניברסיטאי אחר שם יראה כאילו מדובר באי-תשלום לאוניברסיטה העברית. כמו כן, ישנן מוסדות שיכולות לבקש "דמי רווחה" של 200-300 דולר. סכומים אלו יכוסו על ידכם/ן.
 9. האחריות לקבלת מידע אודות המוסדות המארחים ועל כל היבטי התכנית שם, וכן בכל הנוגע למימון השהייה בחו"ל טיסות, למציאת מגורים, לביטוח (כולל רפואי) ולכל שאר היבטי הנסיעה והשהייה באוניברסיטה המארחת, הינה עליי.
 10. אני מתחייב/ת להעביר לגב' מאיה דגן במייל את כרטיס הטיסה האלקטרוני ומיד עם שובי להביא את כרטיסי העלייה למטוס (הן של הטיסה הלוך והן של הטיסה חזור), או לחילופין להעביר העתק של דף חתימות מעברי הגבול מהדרכון. העברת מסמכים אלו הוא תנאי לקבלת המלגה שתשולם על ידי בית הספר.
 11. אני מתחייב שלא להירשם וכן לא ללמוד במקביל ללימודי במוסד המארח כל קורס, סמינר, סדנה וכיוצא בזה המועבר באוניברסיטה העברית או בכל מוסד אחר. התחייבות זאת חלה הן לגבי קורסים החופפים באופן מלא והן לגבי קורסים החופפים באופן חלקי וכן לגבי קורסים שנתיים באוניברסיטה העברית.
 12. אני מתחייב/ת שלא לבקש ו/או לקבל זיכוי בגין לימוד קורס באוניברסיטה העברית אם אותו קורס חופף באופן משמעותי את תכני הקורס הנלמד במוסד המארח.
 13. אני מתחייב/ת שלא להגיש בקשה להכרה בנ"זים בגין אותו קורס שנלמד במוסד המארח ליותר מיחידה אחת באוניברסיטה העברית.
 14. בית הספר למנהל עסקים ישבץ אותי למוסד על פי בחירתי ועל פי כללי השיבוץ הנהוגים בבית הספר. אני מתחייב/ת להודיע תוך 72 שעות ממועד ההודעה על השיבוץ על החלטתי באם ללמוד במוסד זה או לא. אם אודיע בחיוב אז שהודעתי זאת תחשב כהתחייבות מצדי ללמוד במוסד אליו שובצתי (ההודעה של ביה״ס למנע״ס אודות קבלה לתכנית תתבצע בתיאום עם הודעות הקבלה של תכניות החילופים של האוניברסיטה).
 15. בית הספר למנהל עסקים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי שאישר את לימודיו במוסד אליו שובץ אך ביטל אישור זה להשתתף בלימודי חילופין בשנים הבאות וכן לא להשתתף בתכניות מיוחדות אחרות של בית הספר כולל משלחות, סדנאות, קורסים מיוחדים, תכניות מיוחדות וכיו״ב, כדוגמת משלחת שנתית לסן דייגו.
 16. סטודנט/ית המוכר/ת כבעל/ת לקויות למידה כלשהן ישוחח על כך עם רכז החילופים טרם הגשת המועמדות שכן חלק מהמוסדות בחו"ל אינם מכירים בהקלות לבעלי לקויות למידה.
 17. אני מתחייב/ת ליידע בכתב ובאופן מידי את מר יוס ג'ייקובס לגבי כל שינוי או פרט מהותי הקשור בפנייתי זאת או בפנייתי לתכנית חילופין אוניברסיטאית או בית ספרית אחרת לרבות לגבי הקבלה לתכנית כזאת.
 18. אני מתחייב/ת להשתתף בכנס חילופי סטודנטים שיתקיים בבית הספר למנהל עסקים עם חזרתי מחו״ל או בשנה שלאחר מכן. כמו כן, אני מתחייב/ת לכתוב עד עמוד ו/או להצטלם לסרטון עדות בנוגע לחווית החילופים שעברתי במידה ואתבקש לכך על ידי בית הספר.    

אני מאשר/ת קבלת התנאים לעיל, לאחר שקראתי והבנתי אותם

ידוע לי שטופס זה יטופל רק לאחר שיימצאו בתא של מר ג'יקובס הפריטים שנדרשו בתחילת טופס זה ולא יאוחר מ- 26.12.19 בשעה 14:00

רשימת המוסדות

להלן רשימת האוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית עם קישורים לאתרי החילופים שלהם:

Canada:

 1. UBC, Canada(BA)
 2. Victoria, Canada(BA) (mandatory $262 medical insurance fee)
 3. Mcgill, Canada (BA)
 4. Manitoba, Canada (BA/MBA)

USA:

 1. South Carolina, USA(BA) ($200 student fee to be paid to insitution by student)
 2. West Virginia, USA(Alpha/BA advanced year)
  1. *TOEFL required-TOEFL Internet-Based = 61, TOEFL Paper-Based = 500, IELTS = 6.0
 3. Kelley, Indiana University(MBA) +Summer programs
 4. Emory (Gouizetta) (BA) *$358 student fees to be paid to institution by student.

South America:

 1. Universidad de Chile (FEN) (BA/MBA)
 2. INSPER, Brazil(BA/MBA)
 3. Universidade de sao Paulo, Brazil (USP) (BA/MBA)

Europe:

 1. EBS (Germany)(BA/MBA)
  1. *למוסד EBS בלבד קיימות 2 מלגות מחייה מורחבות ע״ס 800 יורו לחודש במשך 4 חודשים שתינתן ל2 סטודנטים/יות שיתקבלו לתכנית.
  2. EBS MBA Summer programs
 2. EDHEC (France)(MBA)+ Summer program
 3. IESEG (France) (BA/MBA) + Summer program
 4. Nova (Portugal) (MBA)
 5. ESSCA (France/ Shangahi/ Budapest) (BA/MBA) + Summer Programs (June-July)
 6. Bocconi (Italy) (BA/MBA)
 7. EM LYON (France) (BA/MBA)
  1. Summer MBA program
 8. FREIE UNIVERSITY (Berlin) (BA/MBA)
 9. Goethe-University (Frankfurt) (BA/MBA)

Asia:

 1. NUS, Singapore(BA)
 2. Peking (gungshua), China(BA/MBA)
 3. Tsinghua SEM, China(BA/MBA)
 4. Renmin, China(BA/MBA) *ממוצע 85 ומעלה
 5. Antai, (Jiao Tong), China(BA/MBA)
  1. Antai, (Jiao Tong), China - Summer program (July 1-20)(Fees apply)
 6. Yonsei, S. Korea(BA)
 7. KUBS (Korea University Business School)(BA/MBA)
 8. CKGSB (Cheung Kung Graduate School of Business) China (MBA)
 9. NTU College of Management (Taiwan) (BA/MBA)