Blog posts by month

ינואר 2022

למה אני לא קובעת יעדים לקראת השנה החדשה

יעדים לשנה החדשה

ממש כמו שעון, לקראת סוף דצמבר, בדיוק לפני תקופת המבחנים הזוועתית, נושא קביעת היעדים קופץ לתודעה החברתית. גם השנה צמד המילים ״יעדים לשנה החדשה״ מתנוסס בגאון ברחבי הרשתות החברתיות, וזוכה לחשיפה אדירה. אבל למה הנושא הזה כל כך מושך?