מה הציונים העוברים הנדרשים?

  • ציון העובר בקורסי התשתית הוא 60 (מתמטיקה וסטטיסטיקה).
  • ציון עובר בקורסי החובה הבסיסיים הוא 70 גם במידה ואושרו לכם קורסים חלופיים.