ברכות לפרופ׳ ניקול אדלר, דיקן בית הספר, המצטרפת לאגודת חקר התחבורה האווירית ATRS

18 ספטמבר, 2022
Prof. Nicole Adler

פרופ׳ ניקול אדלר, דיקן בית הספר, מצטרפת בימים הקרובים לאגודת חקר התחבורה האווירית - קבוצה מצומצמת של מומחים שהעלו ותרמו שאלות חשובות ששיפרו את ענף התעופה בעולם כולו.

מחקרה של פרופ׳ אדלר עוסק ביישום של תורת המשחקים וניתוח הפרודוקטיביות של ענף התעופה, כדי להבין חברות תעופה, שדות תעופה, ספקי שירותי ניווט אוויר ואפילו נוסעים.

דרך מחקרה אדלר מנסה להבין את ההשפעה של ענף התעופה על הכלכלה, על הסביבה, על הטכנולוגיה ועוד.

Nicole Adler ATRS Fellowship