גב' טל אבן

גב' טל אבן
גב'
טל
אבן
מנהלנית החוג לחשבונאות - בוגר
חדר 3119
02-5881426
taleven@savion.huji.ac.il