גב' טל אבן

גב' טל אבן
מנהלנית החוג לחשבונאות - בוגר
חדר 3119