מר יובל סולומון

סולומון יובל
מנחה: פרופ' שאול אורג