מר יונתן הופמן

מר יונתן הופמן
מר
יונתן
הופמן
רכז מערכות הוראה מתוקשבת ומולטימדיה
חדר 4122
02-5883214
yonatanhoff@savion.huji.ac.il