גב' מאיה הרן רוזן

הרן רוזן מאיה
מנחה: פרופ' אורלי שדה