גב' נטלי שם טוב

גב' נטלי שם טוב
גב'
נטלי
שם טוב
עוזרת דיקן משנה ואחראית על תקציבי חוקרים
חדר 4126
02-5881023
natalyast@savion.huji.ac.il