גב' נטלי-אביב יזדי

נטלי-אביב יזדי
גב'
נטלי-אביב
יזדי
עוזרת חשבת
חדר 4122
02-5881084
bs-chashav@savion.huji.ac.il