מר עמיהוד פרידמן

מר עמיהוד פרידמן
מר
עמיהוד
פרידמן
מנהל יחידת המחשוב
חדר 4119
02-5883453
amihudf@huji.ac.il