גב' פנינה סונגו

מנהלנית החוג למנהל עסקים – בוגר
חדר 3119
02-5881094
pninas@savion.huji.ac.il