גב' רות רוז

רוז רות
מנחים: פרופ' ישי יפה, ד"ר ביני סגל