גב' שמרית ברקת

גב'
שמרית
ברקת
רכזת שנה ד' חשבונאות
חדר 3116
02-5881427
accounting4@mail.huji.ac.il