בקשה לשקלול ציונים של MBA/מוסמך

התמחות ראשונה
התמחות שניה
אני מבקש/ת בזאת לשקלל את ציוני ולסגור את תואר המב"ע/מוסמך שלי.

לאחר סגירת התואר לא ניתן להשתתף בבחינות נוספות, להשמיט קורסים מרשימת הקורסים לתואר או לשנות את הממוצע הסופי לתואר. 

לתשומת לב: תלמיד שיבקש לשקלל לתואר מוסמך/מב"ע קורס מלימודים עודפים שנלמד לתואר "בוגר" או/ו קורס מלימודים מאוחסנים יחויב בהפרש התשלום על ידי מדור חשבונות סטודנטים.

209d6f812ade24d3907c31274366d46a