3b8f83af188ecdccf052faedfde1cf0f

מעבדות מחקר

חדר עסקאות ע"ש ויינשטיין

חדר העסקאות בבית הספר למנהל עסקים נוסד לפני כ- 20 שנה ע"י תרומה של שרי וג'ורג' ויינשטיין (Shirley and George Weinstein) ובתמיכת מרכז קרוגר.

חדר זה משמש בעיקר לקורס ייחודי "ניהול קרן השקעות" המובל על ידי פרופ' צבי וינר מביה"ס למנהל עסקים.

הקורס החל בשנת 1999 ומאז ועד היום, מדי שנה, לאחר מיונים דקדקניים, נבחרת קבוצה של כ-15 סטודנטים המקבלים לידיהם תיק השקעות פיננסי גלובלי אמיתי שערכו מיליוני שקלים אשר מושקע בניירות ערך הנסחרות בבורסות מרכזיות בעולם. את הקבוצה הזו מחלקים לצוותים מקצועיים כשלכל צוות תפקיד משלו, למשל צוות ניהול סיכונים, צוות מאקרו, צוות אג"ח, או צוות מניות, וביחד הם מנהלים את הקרן ומנסים להביא אותה לתשואה יחסית לתיק הסמן.

חדר העסקאות משמש כמרכז פעילות ומידע על מגוון תחומים ביניהם:

 • השווקים בעולם
 • התפתחויות מקרו כלכליות
 • מדדים מרכזיים בבורסות
 • נתונים על שוק המניות בישראל ובעולם
 • אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות
 • מכשירים פיננסיים נגזרים

חדר העסקאות מהווה גשר בין לימוד תיאורטי והתנסות נעשית בעולם המימון האמיתי ונותן לסטודנטים כלים מעשיים בתחום ההשקעות וניהול הכספים.

10,000,000 מיליון סיבות לחגוג

ב-2020 הסטודנטים הביאו את הקרן לשווי של 10 מיליון ש"ח וב- 21.6.21 התכנסו לאירוע חגיגי ומרגש לציון הישג משמעותי זה.

בוגרי הקורס 

בין בוגרי הקורס נמנים מנהלים בכירים במשק הישראלי הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי, לדוגמא:

 • עונג למד, ראש מחלקת ניהול סיכוני שוק בתחומי ריביות, מטבעות, סחורות ו-XVA, אירופה, בבנק ההשקעות הנחשב בלונדון
 • אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס חברה לביטוח

המעבדה להתנהגות

המעבדה להתנהגות מעורבת באופן פעיל בחקר ההתנהגות האנושית. במעבדה לוקחים חלק חברי סגל, תלמידי מחקר, ועוזרי מחקר בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, שכולם מעוניינים בחשיפת תובנות חדשות לגבי התהליכים המרתקים המסבירים את התנהגותם של אנשים. מבין הנושאים בהם אנו מתמקדים הם הבדלים בין-אישיים בביטויים של משימות, תהליכים והטיות קוגנטיביות, ההשפעה של הקשבה על תפקוד ורווחת האדם, והאופן שבו האישיות והמצב ביחד מעצבים עמדות והתנהגויות.

חוקרים במעבדה להתנהגות: פרופ' לילך שגיב, פרופ' שאול אורג, פרופ' אבי קלוגר


המעבדה לקבלת החלטות

המעבדה בראשות ד"ר שהם חשן-הלל, עוסקת במחקר אמפירי של תהליכי קבלת החלטות. המחקר במעבדה משלב תיאוריות ומתודולוגיות מפסיכולוגיה חברתית ומכלכלה התנהגותית במטרה להבין טוב יותר כיצד פרטים וקבוצות מקבלים החלטות בהקשר חברתי. כך למשל ניסויים במעבדה בוחנים כיצד נבדקים מבצעים חלוקות של כספים בינם לבין משתתפים אחרים, וכן בודקים את נכונותם לתרום לצדקה, לעזור ולהעביר מידע למשתתפים אחרים, וכו'. לתוצאות המחקר השלכות חשובות לרווח רחב של תחומים ובהם התנהגות ארגונית, ניהול, פסיכולוגיה, מדיניות ציבורית, כלכלה התנהגותית ומשפט.


המעבדה לעתיד העבודה

המעבדה בראשות ד"ר שרון אריאלי מתמקדת בפיתוח יכולות נדרשות לעולם התעסוקה העכשווי, ובראשם יצירתיות, פתרון בעיות וחדשנות.

המחקר במעבדה הינו אינטרדיספלינרי ומשלב תיאוריות ומתודולוגיות מפסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה ארגונית, התנהגות ארגונית ואסטרטגיה במטרה להבין טוב יותר כיצד לפתח יצירתיות וחדשנות בעבודה וכיצד להגביר את תחושת המשמעות של העובדים.

המחקרים בוחנים גורמים סביבתיים ואישיותיים המשפיעים על התנהגות של אנשים בעבודה ועל האופן שבו הם חושבים, ולתוצאות המחקר השלכות חשובות לעובדים וארגונים.  

למשל:

 • באיזה אופן התרבות שבה אנשים גדלו משפיעה על האופן שבה הם חושבים ופועלים?
 • האם חשיפה לתרבויות זרות משפיעה על האופן שבו אדם מתמודד עם משימות מורכבות?
 • כיצד ניתן לסייע לאנשים לחשוב בצורה גמישה ויצירתית יותר ולהתמודד עם בעיות באופן חדשני?
 • אילו תנאים פסיכולוגיים משפיעים על יצירתיות של צוותים?

המעבדה לכלכלה וקבלת החלטות

המעבדה בראשות פרופ' ענת ברכה, מיועדת למחקר ניסויי בכלכלה, הכולל ניסויים של קבלת החלטות של הפרט להבנת התנהגות צרכנים, משקיעים, ופירמות, ניסויים לבדיקה של מאפייני תאוריות כלכליות נפוצות, וכן ניסויי שוק.