3b8f83af188ecdccf052faedfde1cf0f

מעבדות מחקר

חדר העסקאות ע"ש ויינשטיין

הוקם מתרומה נדיבה של שירלי וג'ורג' ויינשטיין ובתמיכת מרכז קרוגר, והינו מתקן יחידי וייחודי באקדמיה בארץ ומהיחידים בעולם. החדר מאפשר "מסחר אמת בזמן אמת בשוקי ההון והמטבע בארץ ובעולם".
הוא מצויד בשירותי מידע פיננסי המעודכנים בחסות בזק זהב ורויטרס, במחשוב ותקשורת חדישים, בסיוע חברת קומפק למחשבים ובמערכות לניהול עסקאות לתמיכה בהחלטות פיננסיות של בנק אגוד, שהוא השותף האסטרטגי המרכזי בפרויקט זה. כן מופעלת בחדר העסקאות מערכת וידיאו המאפשרת קיום של שיחות ועידה. בחדר העסקאות מתנהלים קורסים מתקדמים במימון לתלמידי המוסמך ותלמידי הקורס מנהלים קרן השקעות  "אמיתית" בתנאים מציאותיים. כמו כן מהווה חדר העסקאות פלטפורמה מחקרית מתוחכמת ללימודי התנהגות משקיעים.

מערכת ERM (ניהול משאבי ארגון)

של חברת SAP המערכת של חברת SAP היא המובילה בעולם במערכות ERM והוכנסה לשימוש גם בחברות מובילות בישראל. תפעול המערכת נעשה בשיתוף פעולה אסטרטגי ובהדרכת חברת SAP ונציגיה בארץ. המתקן הוקם בסיוע של חברת קומפק למחשבים (ישראל) ומיקרוסופט, והוא הראשון מסוגו באקדמיה בארץ. המתקן משמש לצרכי הוראה בהתמחויות מערכות מידע וניהול התפעול, וכן כפלטפורמה למחקר.

מעבדת התנהגות

המעבדה ההתנהגותית מעורבת באופן פעיל בחקר ההתנהגות האנושית. במעבדה לוקחים חלק חברי סגל, תלמידי מחקר, ועוזרי מחקר בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, שכולם מעוניינים בחשיפת תובנות חדשות לגבי התהליכים המרתקים המסבירים את התנהגותם של אנשים. מבין הנושאים בהם אנו מתמקדים הם הבדלים בין-אישיים בביטויים של משימות, תהליכים והטיות קוגנטיביות, ההשפעה של הקשבה על תפקוד ורווחת האדם, וההשפעה של משתנים הקשורים לזמן על התנהגות צרכנים.דרך מחקרים מסוג זה, הממצאים שלנו תורמים לתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, שיווק וניהול.

מעבדת הדמית קניות

מתקן למחקר ולהוראה המאפשר הדמיית קניה בסופרמרקט. המערכת החדשנית שלא הייתה דוגמתה בעולם, מאפשרת לקונה לשוטט בסופרמרקט "מדומה" במחשב, להסתובב במעברים, לבחון מקרוב מוצרים ולבצע קניות. המעבדה היא פלטפורמה מחקרית רבת עצמה לחקר התנהגות צרכנים ולתכנון סופרמרקטים, וכן מהווה היא דגם ייחודי למסחר אלקטרוני. המעבדה משמשת לצרכי הוראה לסטודנטים מתקדמים לשיווק בנושאי התנהגות צרכנים וקמעונאות. היא מהווה מוקד לביקורים של אנשי מדע המתעניינים בה כמתקן מחקרי והוראתי, ושל אנשי עסקים הרואים בה דגם של מערכת למסחר אלקטרוני ולתכנון אסטרטגי של מערכות קמעונאיות. העמדה פותחה ע"י פרופ' מזורסקי. לאחרונה הוסבה המעבדה ל"מעבדת קבלת החלטות בראשות ד"ר שהם חשן-הלל.

המעבדה לקבלת החלטות

המעבדה בראשות ד"ר שהם חשן-הלל, עוסקת במחקר אמפירי של תהליכי קבלת החלטות. המחקר במעבדה משלב תיאוריות ומתודולוגיות מפסיכולוגיה חברתית ומכלכלה התנהגותית במטרה להבין טוב יותר כיצד פרטים וקבוצות מקבלים החלטות בהקשר חברתי. כך למשל ניסויים במעבדה בוחנים כיצד נבדקים מבצעים חלוקות של כספים בינם לבין משתתפים אחרים, וכן בודקים את נכונותם לתרום לצדקה, לעזור ולהעביר מידע למשתתפים אחרים, וכו'. לתוצאות המחקר השלכות חשובות לרווח רחב של תחומים ובהם התנהגות ארגונית, ניהול, פסיכולוגיה, מדיניות ציבורית, כלכלה התנהגותית ומשפט.