בקשת פטור מקורס MBA

נקודות זכות (נ"ז)
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: pdf

209d6f812ade24d3907c31274366d46a