אם למדתי תואר ראשון בחו"ל, איך עלי להירשם?

מועמדים בוגרי מוסדות מחו"ל יירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל בטלפון: 02-5882607