אפשר לקבל פטור מקורסים?

  • לקבלת פטור על סמך לימודים קודמים יש למלא טופס לפטור לוועדת הוראה
  •  עבור קורס חובה כללי / קורסי יסוד/ תשתיות והשלמה - להעביר לרכזת הקבלה מאיה דגן אשכנזי במייל mayaas@savion.huji.ac.il
  •  עבור קורס חובה של ההתמחות - להעביר למזכירות לענת דרור
  •  עבור קורס בחירה - אין צורך בפטור

שימו לב:

  •  אם מקבלים פטור מקורס חובה כללי יש ללמוד קורס אחר מתואר מוסמך במנהל עסקים מכל התמחות שהיא כדי להשלים ל 48 נ"ז
  •  אם מקבלים פטור מקורס חובה בהתמחות יש ללמוד קורס נוסף בהתמחות בלבד כדי להשלים מינימום נקודות זכות בהתמחות (בנוסף לצורך להשלמת 48 נ"ז להשלמת התואר)

ניתן לראות רשימת פטורים לפי מוסדות לימוד קודמים – רשימה ערוכה לפי בקשות קודמות.