האם במסגרת לימודי MA בכלכלה פיננסית ניתן להכין תזה או עבודת גמר?