האם התכנית מתאימה למי שלא למד את תכנית פכ"מ או כלכלה לתואר הראשון?

ככלל לא אך במקרים מיוחדים ניתן להתייעץ עם ראש התכנית פרופ' ישי יפה.