האם יש צורך במבחן GMAT לקבלה לתכנית?

סטודנטים לתואר שני מחוץ לתכנית נדרשים למבחן GMAT שהינו מבחן בינלאומי. 
במסגרת התכנית, עליכם לסיים את התואר הראשון בממוצע הציונים הנדרש כדי להתקבל לתואר השני במנהל עסקים ללא מבחן GMAT.