האם יש צורך במבחן GMAT על מנת להתקבל לתכנית?

סטודנטים לתואר שני מחוץ לתכנית נדרשים למבחן GMAT שהינו מבחן בינלאומי. 

במסגרת התכנית, עליכם לסיים את התואר הראשון בממוצע הציונים הנדרש כדי להתקבל לתואר השני במנהל עסקים ללא מבחן GMAT. הממוצע משתנה בהתאם לחוג/ים בו/הם אתם לומדים - במרבית החוגים הממוצע הנדרש הוא 85. ישנם חוגים בהם הממוצע הנדרש נמוך יותר.

כדי לשמור על הזכאות להמשיך בתכנית, עליכם לקחת לפחות קורס אחד בשנה במסגרת המסלול המהיר ל-MBA, החל משנה ב' של התואר הראשון.