כיצד ניתן להגיש פטור למבחן GMAT?

כדי לדון במועמדות ללימודי MBA ללא מבחן GMAT (בהתאם לתנאים המפורטים למעלה, יש להעביר לגברת מאיה דגן את המסמכים הבאים במייל: mayaas@savion.huji.ac.il