כיצד ניתן לקבל פטור מקורסים שלמדתי בתואר הראשון?

להלן קישור לטבלת הפטורים כפי שמופיעה באתר ביה"ס למנהל עסקים, על סמך קורסים מקבילים שלמדתם/תלמדו בתואר הראשון שלכם - טבלת הפטורים.