מהם תנאי הקבלה לתואר שני?

  • הישגים בלימודי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. יש להציג את אישור הזכאות עד פתיחת שנת הלימודים.
  •  פטור מלימודי אנגלית.
  •   ציון בחלק הכמותי בבחינת ה GMAT.
  •  לפרטים על בחינת ה GMAT - https://www.mba.com