מה מבנה התואר?

התואר מורכב מ48 נ"ז מתוכם 24 נ"ז קורסי חובה ו24 נ"ז קורסי התמחות לבחירתך.
במידת הצורך לפני תחילת התואר יש להשלים קורסי תשתית.