קראתי והחלטתי להצטרף. מה התהליך כדי להתחיל את התכנית?

כותבים למזכירות תואר שני בבית הספר למנהל עסקים והם יוסיפו לכם את המסלול למערכת הרישום.