קראתי והחלטתי להצטרף. מה התהליך כדי להתחיל את התכנית?