ברכות לסטודנטי.ות מנהל עסקים על זכייתם בפרס הרקטור!

13 מרץ, 2022
פרס הרקטור

שמות הזוכים.ות

שקד כהן
ירון פרדקוב
לירן שוסיוב
צופית ורהפטיג
אייל פונצ'ק
אור ישראלי